خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه پزشکی یا آزمایشگاه بالینی، آزمایشگاهی است که در آن آزمایشگاه های آسیب شناسی بالینی روی نمونه‌های بالینی انجام می شود تا اطلاعاتی در مورد سلامتی بیمار برای کمک به تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماری بدست آید.

خدمات پزشکی

خدمات پزشکی چیست: زمانی که بیمار توان حضور در بیمارستان را ندارد عقل حکم میکند که تیم پزشکی را در منزل حاضر نماییم