مقالات
آشنایی با دستگاه هولتر فشارخون و موارد استفاده آن
آشنایی با دستگاه هولتر فشارخون و موارد استفاده آن

هولتر فشار خون به روشی گفته می شود که در آن دستگاه فشارسنجی ویژه و مخصوص که توسط کامپیوتر پزشک برنامه ریزی می‌شود و در فواصل تعیین شده درحالیکه شما به فعالیت های معمول روزمره مشغول هستید

آغاز به کار در بیمارستان Bielfield، چیزی بیش از یک سیستم CT جدید
آغاز به کار در بیمارستان Bielfield، چیزی بیش از یک سیستم CT جدید

در زمینه رادیولوژی، پزشک و بیمار، به حق، انتظارات بالایی‌ دارند. پزشک بالاترین استاندارد تشخیصی، بیشترین دسترسی‌ و بهره‌وری بهینه از تکنولوژی را انتظار دارد. تمام این موارد بایستی توسط سرمایه گذاری مناسب در زمینه تکنولوژی جدید و بدون نیاز به مناظرات خسته کننده مالی در دسترس باشد.