بیمارستان شفا

بیمارستان شفا
مکان اجرا:ساری
مالک پروژهعلی مجیدی.

در سال ۱۲۹۳ شمسی بانوی نیکوکاری به نام زیوریحیاییان قسمتی از زمین و ساختمان محل زندگی خود را برای انجام کارهای درمانی وقف نمود.
در میان معدود سند‌ها و مدرک‌‌های بر جای‌ مانده به این نتیجه یافت شد که در جلسه ۲۰۱ پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی، ضمن تصویب قانونی، به موجب تبصره ۴۳ آن «به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود از تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۲۶ ماهی پنج هزار ریال از اعتبار بودجه خود درباره بانو زیور یحیاییان که یک قطعه زمین و چهار دستگاه عمارت و مقداری اثاثیه خود را جهت تاسیس بیمارستان وقف و به وزارت بهداری واگذار نموده به‌عنوان حق‌ التولیه برقرار و مادام ‌الحیات به بانوی نامبرده پرداخت و بعد از فوت مشارالیه حق ‌التولیه مزبور قطع و فقط هزینه روشنایی و تعمیرات و نگاهداری مقبره مرحوم معتمد‌الملک شوهر واقفه الی‌الابد تا حدود سالی دوازده ‌هزار ریال از بودجه وزارت بهداری، بپردازند». این سند تاریخی نشان می‌دهد خانواده واقف علاوه بر یک قطعه زمین که برای ایجاد بیمارستانی که شفا یحیاییان نام گرفت، چهار دستگاه عمارت و مقداری اثاثیه خود را وقف کرده‌اند.
اولین ساختمان بیمارستان در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی به مساحت ۱۳۰۰۰ مترمربع احداث گردید.
با تاسیس انجمن توانبخشی ساختمان مزبور در اختیار انجمن توانبخشی قرار گرفت واز سال ۱۳۴۹ تحت عنوان بیمارستان توانبخشی جهت درمان بیماران معلول جسمی ، ارتوپدی وپیشگیری از معلولیتها با حضور دانشجویان دررشته های مختلف درمانی شروع بکار نمود.
در سال ۱۳۶۴ با تاسیس وزارت بهداشت ودرمان تحت نظارت وزارتخانه قرار گرفت. واز سال ۱۳۶۴ تا کنون زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مشغول ارائه خدمات به بیماران می باشد.
این بیمارستان به عنوان بیمارستان تک تخصصی ارتوپدی با ۲۵۰ تخت مصوب ،۱۷۳تخت فعال و با ۱۲ اتاق عمل فعال ، بخش های اورژانس، مردان ، زنان، اطفال ، بخش ICU وکلینیکها به هموطنان عزیز خدمات ارائه میدهد.

بیمارستان شفا