روز پزشک
روز پزشک

روز پزشک در ایران مصادف با زادروز بوعلی سینا دانشمند پرآوازه ایرانیست اما در آمریکا روز ملی پزشکان مصادف با 30 ماه مارس سالروز استفاده داروی بیهوشی توسط دکتر لانگ در یک عمل جراحی می باشد

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد،

آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود،

ملائک تو را می ستایند.

زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز مدافعان سلامت گرامی باد.

۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد
52مشاهده