درباره ما
درباره ما
شركـت آذين پرتو فيدار با ايجاد يك تيم نرم افزاري و سخت افزاري متشكل از متخصصين علوم انفورماتيك و پزشكي جهت دستيابي به دانش فني مورد نياز و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت پزشكي(H.I.S) در سال ۱۳۸۹ فعاليت خود را آغاز نموده است .

من يک انسان هستم. مي انديشم پس هستم.

سيستم هـاي اطلاعـات مـديريت بيمارستاني (H.I.S) درتمام دنيا با توجه به پيچيدگي ` اهميت`تنوع و حجم فراوان داده هاي تخصصي جزء سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك به حساب مي آيند كه به دليل حجم گستردگي سيستمها و نيز لزوم رعايت استانداردها و پروتكلهاي بين المللي در زمره تكنولوژي هاي برتر به شمار ميروند. واحد نرم افزاري شرکت آذين پرتو فيدار جهت استفاده از استانداردها و پروتكلهاي پيچيده انفورماتيك در سيستمهاي جامع اطلاعات مديريت ، اقدام به انتقال دانش فني مدرن و تجهيز لابراتوار وسيع و گسترده اي در مراكز بيمارستاني و درمانگاهي كشور نموده است. اين تيم طي سالها فعاليت ، ضمن تحقيق در زمينه روالهاي صحيح بيمارستاني و با بكارگيري ابزارهاي روز مهندسي نرم افزار توانسته است پاسخگوي نيازها و رفع معضلات روز مراكز درماني كشور باشد .

چنانچه غني ترين و كارآمدترين سيستم جامع بيمارستاني شامل تمامي ايستگاههاي تعريف شده در يك مركز درماني را با بهترين شكل ممكن پياده سازي نموده است.