خصوصیات برجسته سیستم HIS
خصوصیات برجسته سیستم HIS

در چند سال گذشته،مراکز بهداشتی_درمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها در صدد مکانیزه کردن سیستمهای اطلاعاتی خود برآمده اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیتهایی کاهش هزینه ها ناشی ازکاغذبازیهای موجود در سیستمهای دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون می یابد.هدف آن است که کلیه اطلاعات بهداشتی و درمانی هر فرد در طول عمرش در قالب یک پرونده الکترونیکی ذخیره می شود که در هرنقطه ای از کشور از طریق یک شبکه سراسری کامپیوتری قابل دسترسی باشد
امروزه تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری به عنوان ابزاری مطمئن و به صرفه برای یکپارچه سازی نرم افزارهای مختلف کاربردی در محیطهای بهداشتی_درمانی شناخته شده است.
متاسفانه اغلب نرم افزارهای موجود در ایران به اقتضای تقاضای مشتری تهیه شده اند و نه بر اساس یک نگرش جامع نگر منطقی و سیستمی،بنابراین چون برای مشتریان متفاوت تهیه شده اند، سازگار با یکدیگر نیستند و برقراری ارتباط بین آنهادر محیط شبکه ای امری بس دشوار و پرهزینه است هم از نظر مالی برای خریدار، و هم ازنظر نیروی مهندسی برای تولید کننده.وجود استاندارهای مورد توافق، با کاهش هزینه های مذکور، هم به نفع تولیدکنندگان نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی و هم به نفع استفاده کنندگان آنهاست.
تطابق با فراگیرترین استاندارد جهانی تبادل اطلاعات پزشکی بنامHL7 که هم اکنون با سابقه 24 ساله در تمام جهان در حال استفاده است.
· تطابق با فراگیرترین استاندارد جهانی تبادل اطلاعات پزشکی بنام HL7 که هم اکنون با سابقه 24 ساله در تمام جهان در حال استفاده است.
· برخورداری از کامل ترین و قویترین سیستم تامین امنیت در سطوح و وسعت دسترسی کاربران
· برخورداری و پشتیبانی از اکثر استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی
· در برگیرنده غنی ترین بانکهای اطلاعات پزشکی از جمله SNOMED, ICD.9.cm, ICD.10، تعرفه کالیفرنیا و...
· طراحی سیستم بر اساس وقایع پزشکی بطوریکه براحتی بر گردش کار جاری محیط های کلینیکی منطبق می شود.
· برخورداری از محیط کامل VISUAL
· امکان استفاده کامل از Mouseدر ورود اطلاعات بصورتیکه ورود اطلاعات تنها در 5/2%، موارد بصورت تایپ است.
· انعطاف و سهولت فراوان سیستم در تغییر و تطبیق در فرهنگ های مختلف بیمارستانی
· امکان ایجاد تبادل اطلاعات بین بیمارستانی در سطوح مختلف شهری، استانی و کشوری
· امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی
· پشتیبانی و استفاده از سیستم های رایج و قابل اعتماد، امضا الکترونیکی بصورت کارت هوشمند و اثر انگشت
· استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری
عملکردهای مختلف HIS

۱۳۹۹ شنبه ۲۴ خرداد
632مشاهده