خوردن چه غذاهایی در ماه رمضان باعث تشنگی میشود
خوردن چه غذاهایی در ماه رمضان باعث تشنگی میشود

تحمل گرسنگي راحت‌تر از تحمل تشنگي است. زيرا زماني که بدن با بي آبي مواجه شود نمي‌تواند به درستي کار خود را انجام دهد. اين موضوع در روزهاي عادي مسئله جدي به حساب نمي‌آيد چراکه هر زمان مي‌توانيم بدن را آب‌رساني کنيم. اما در ماه مبارک رمضان و در زمان روزه‌داري مخصوصا اگر اين ماه در فصول گرم سال باشد ساعت‌هاي طولاني به بدن آب نمي‌رسد.

۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
584مشاهده