راهکاری جدید برای استخراج فیبر کربن از ضایعات سوخت زیستی
راهکاری جدید برای استخراج فیبر کربن از ضایعات سوخت زیستی

بازيافت يکي از بهترين راهکارها براي حفاظت محيط زيست از دفن زباله ها مي باشد به همين دليل پژوهشگران به روشي جديد براي بازيافت و استفاده از ضايعات صنايع توليد کاغذ دست پيدا کردند که اين راهکار باعث کاهش هزينه هاي صنعتي خواهد شد.محققان به راهکار جديدي براي استخراج فيبرکربن با کيفيت از ضايعات کاغذ و سوخت زيستي دست يافتند.

۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد
488مشاهده