بازگشت

تاریخ درج : 31/2/1396
موضوع : پاکسازي هوا با دوچرخه
خلاصه :

يک جوان خوش فکر هلندي تصميم دارد با توليد دوچرخه هايي که داراي صفحه بار الکتريکي مي باشد به راهکاري جديد به منظور پاکسازي هوا و تسويه هواي محيط اطراف کمک کند.طراحي اين دوچرخه جالب هنوز در مراحل اوليه قرار دارد و آزمايش آن هنوز صورت نگرفته است.

يک جوان خوش فکر ايراني تصميم دارد با توليد دوچرخه هايي که داراي صفحه بار الکتريکي مي باشد به راهکاري جديد به منظور پاکسازي هوا و تسويه هواي محيط اطراف کمک کند. طراحي اين دوچرخه جالب هنوز در مراحل اوليه قرار دارد و آزمايش آن هنوز صورت نگرفته است.دان روزگارد، طراح هلندي در سال 2015 ميلادي طرح برج بدون دود (Smog Free Tower) را براي پکن ارائه کرد. اکنون اين شرکت به دنبال گسترش حوزه فعاليت ابزارهاي مبارزه با آلودگي است.
اين برج با 7 متر ارتفاع و 3.5 متر قطر سازه اي است که با باد کار مي کند و با انتشار يون هاي مثبت، نوعي حباب ايجاد کرده و هوا را پاکسازي مي کند. اين يون ها به ذرات ريز غبار مي چسبند و به و به وسيله يک صفحه داراي بار منفي به داخل برج جذب مي شوند.
آخرين مطالعات نشان داده اين برج مي تواند 70 درصد ذرات PM10 دريافتي را جذب کند. اين برج در بازه 41 روزه توانست 30 ميليون مترمکعب هوا را پاکسازي کند.
اکنون روزگارد تصميم دارد با همين فناوري دوچرخه اي بسازد تا مردم را به دوچرخه سواري تشويق کند.
اين دوچرخه هم اکنون در مرحله طرح اوليه است و هيچ جزيياتي از آن منتشر نشده اما ايده اصلي دريافت هوا، پاکسازي و سپس ارسال آن به فضاي اطراف دوچرخه سوار هنگام پدال زدن است.