بازگشت

تاریخ درج : 31/2/1396
موضوع : راهکاري جديد براي استخراج فيبر کربن از ضايعات سوخت زيستي
خلاصه :

بازيافت يکي از بهترين راهکارها براي حفاظت محيط زيست از دفن زباله ها مي باشد به همين دليل پژوهشگران به روشي جديد براي بازيافت و استفاده از ضايعات صنايع توليد کاغذ دست پيدا کردند که اين راهکار باعث کاهش هزينه هاي صنعتي خواهد شد.محققان به راهکار جديدي براي استخراج فيبرکربن با کيفيت از ضايعات کاغذ و سوخت زيستي دست يافتند.

بازيافت يکي از بهترين راهکارها براي حفاظت محيط زيست از دفن زباله ها مي باشد به همين دليل پژوهشگران به روشي جديد براي بازيافت و استفاده از ضايعات صنايع توليد کاغذ دست پيدا کردند که اين راهکار باعث کاهش هزينه هاي صنعتي خواهد شد.محققان به راهکار جديدي براي استخراج فيبرکربن با کيفيت از ضايعات کاغذ و سوخت زيستي دست يافتند.
به گزارش از ساينس ديلي، يکي از ضايعات صنايع توليد کاغذ و سوخت زيستي نوعي پليمر موسوم به ليگنين است که فقط در آمريکا سالانه 50 ميليون تن از آن توليد مي‌شود.
همچنين حدود 100 تا 200 ميليون تن از اين پليمر در فرآيند توليد اتانول از گياهان توليد مي‌شود.
اين در حاليست که فقط دو درصد از اين ماده بازيافت مي‌شود و بقيه آن سوزانده مي‌شود.
ليگنين ماده اي است که موجب سختي چوب درختان مي‌شود و تجزيه آن کاري بسيار دشوار است.
معمولا انجام اين کار مستلزم رسيدن به دماي 500 درجه و فشار 200 واحد است. حتي در اين شرايط نيز آنچه از تجزيه ليگنين حاصل مي‌شود، ترکيبات حاوي اکسيژن است که جداسازي اکسيژن از آنها دشواري‌هاي خاص خود را دارد.
اکنون محققان راهکاري را يافته اند که در آن از آنزيم‌ها براي تجزيه ليگنين به گروه‌هايي از ترکيبات با وزن مولکولي متفاوت استفاده مي‌شود و سنگين‌ترين گروه از اين ترکيبات براي ساخت فيبر کربن مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
محققان اکنون در تلاشند تا کيفيت فيبر کربن به دست آمده از اين شيوه را افزايش دهند و اميدوارند روزي با استفاده از فيبر کربن به دست آمده از اين شيوه بتوانند محصولات ورزشي و حتي دوچرخه توليد کنند.
علاوه بر اين از ترکيبات با وزن مولکولي سبک‌تر مي‌توان مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را تامين کرد.
در واقع اين شيوه تجزيه ليگنين تمام ترکيبات آن را قابل استفاده مي‌کند و سالانه حدود 250 ميليون تن ضايعات را به مواد اوليه صنعتي بدل مي‌کند.
گزارش کامل اين تحقيقات در نشريه Green Chemistry منتشر شده است.